Karol Rosmány

1937
grafický dizajnér
Fakulta architektúry STU

Karol Rosmány je významný grafický dizajnér a vyštudovaný architekt. V Bratislave absolvoval základnú a strednú školu, maturoval v roku 1955. V rokoch 1956 – 1962 študoval na Fakulte architektúry v Bratislave u profesorov Piffla, Karfíka, Belluša a Koulu. Po skončení studia niekoľko rokov spolupracoval ako architekt v projekčnej kancelárii na tvorbe komplexu budov v centre Bratislavy a venoval sa aj inej tvorbe. Od roku 1967 pôsobí ako slobodný výtvarník a začal sa venovať výlučne tvorbe v odbore grafického dizajnu, ktorej sa popri architektúre venoval od začiatku 60. rokov. V rokoch 1989 a 1990 počas revolučných dní a volebnej kampane pracoval pre hnutie Verejnosť proti násiliu. V roku 1990 si založil vlastné kreatívne štúdio.

Pracoval pre množstvo firiem a vydavateľstiev. Vytvoril okolo tritisíc knižných titulov, najmä obálky a typografiu a ďalej množstvo plagátov a drobných tlačovín. Sám označil za svoju najobľúbenejšiu činnosť tvorbu loga. Jeho návrhy boli ocenené a vystavené v zahraničí – napríklad logo OIKOS Bologna a logo Fiera Milano. Medzi najvýznamnejšie patrí logo hnutia Verejnosť proti násiliu z roku 1989 a množstvo propagačného materiálu k volebnej kampani 1990. V posledných rokoch sa venuje tvorbe vizuálneho štýlu veľkých akcií, ale aj tvorbe učebníc pre stredné školy.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.