Asociácia slovenských filmových klubov, Bratislava