Poháre, zelené sklo s bublinkami

Dizajn  Stredoslovenské sklárne Zlatno
 

Poháre nízke s hrubým dnom, sklo s bublinkami, zelená farba, sodno-draselný kryštál

Datovanie 80. roky 20. storočia
Sekcia výstavy
Materiál
Rozmery v mm (v × š × d) 75 (5 ks pohárov)
Evidenčné číslo PD-S-265