Kinetické poháre z radu Premium LR 3350/B

Dizajn  Rona, a. s. Lednické Rovne
 

Kinetické poháre na víno a šampanské

Datovanie
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 275 × 278 (poháre)
Evidenčné číslo PD-S-339