Secret Garden Continues

Dizajn  ILLOLA (Patrik Illo a Aleksandra Stencel)
 

Elegantná, ručne fúkaná váza Secret Garden Continues zo zbierok SMD je jednou z prvých úspešných realizácií projektu Illola, ktorý začali spoločne dizajnéri Patrik Illo a Aleksandra Stencel. Pôvabná scéna vyvoláva pocit nostalgie po starých časoch, ale jej posolstvo je trochu obsažnejšie. Jazdec na slimákovi, ktorý si kliesni cestu a „požiera“ kvetinový dekor okolo seba, je poetická metafora nového, invazívneho vzťahu človeka k prírode, ktorý sa začal s priemyselnou revolúciou. Kombinácia starého a nového – dobových motívov a aktualizácia historických sklárskych techník (lister, pantodekor, zlátenie, odtlačok) – rozširuje podoby súčasného skla. Téma „záhrad“ ako priestoru fantázie a posolstiev má v súčasnosti už ďalšie pokračovania.

Adriena Pekárová

Datovanie 2016
Sekcia výstavy
Materiál
Rozmery v mm (v × š × d) 293
Evidenčné číslo PD-S-340