Kolekcia pohárov

Dizajn  R-Glass, Katarínska Huta
 

Kolekcia pohárov s farebným prvkom, ručné fúkanie 1. zvonovitý kalich, noha z modrého skla s prílepom, guľkou a prstencom, v. 177 mm 2. kalich na silnej nohe obtočenej zelenou sklenou niťou, v. 160 mm 3. pohár na šampanské typ flauta, modrá noha s prstencami, v. 243 mm 4. pohár na šampanské typ flauta, noha z ružového skla, v. 215 mm 5. pohár na šampanské – miska, kalich kónický, zdobený striebornými bodkami, v. 195 mm 6. pohár – kalich z číreho skla, noha a dienko modré sklo, v. 160 mm 7. pohár na kónicky sa zužujúcej nohe okrovej farby, v. 200 mm 8. pohár z číreho skla na šampanské, prílep v tvare kvetu, v. 140 mm 9. pohár z číreho skla na likér, prílep v tvare 6 lupeňov, v. 150 mm

Datovanie 80. a 90. roky 20. storočia
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 177; 160; 243; 215; 195; 160; 200; 140; 150 (9 ks)
Evidenčné číslo PD-S-342