Žakárové tkaniny

Dizajn  ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby