Model telefónneho prístroja

Dizajn  Bohumír Prihel

Sadrový model vytáčacieho telefónu v bledohnedej farbe, so sivou farbou v spodnej časti