Zástrčka s dierou - s káblom - model

Dizajn  Igor Didov

Zástrčka s dierou – s káblom, model