Zástrčka s dierou - s káblom - model

Dizajn  Igor Didov
 

Zástrčka s dierou – s káblom, model