Nádoby Komíny

Dizajn  Michal Hanula

Jeden kus nádoby zo série Komíny, červený smrek, pieskovaný alebo driapaný drôtenou kefou, sústružený