Material basic

Dizajn  Richard Seneši
 

Tak ako u všetkých funkčných objektov material basic, aj u tohto dreveného sokla (stolček) je dôležité, že je vytvorený z konkrétneho stromu, vyrúbaného pre výstavbu alebo zničeného kalamitou, a k miestu jeho pôvodu odkazujú vyrazené GPS súradnice. Človek získava predmet s minulosťou, „živý“ materiál s vlastným osudom. Cieľom material basic je podnecovať v ľuďoch uvažovanie nad hodnotou svojho bezprostredného životného prostredia. Bratislava v súčasnosti zažíva nebývalý systematický výrub dospelých a mnohokrát zdravých stromov, často motivovaný necitlivou výstavbou. Produkty material basic sú preto formou „materiálového aktivizmu“, prostriedkom apelu voči neúcte k živej podstate stromu a identite prostredia. Hoci nie je v možnostiach jednotlivcov zastaviť túto masívnu likvidáciu stromov, material basic sa snaží predĺžiť ich existenciu v produktoch, ktoré môžu ďalej „žiť“ v súkromnom aj verejnom priestore. Každý objekt je vyrobený z jedného kompaktného kusu masívu, ktorý necháva materiál vyznieť v jeho prirodzenej podobe.

Katalóg Národnej ceny za dizajn 2017 - Produktový dizajn