My máme pravdu - ja mám pravdu

Dizajn  Rudolf Altrichter
 

Spoločenský plagát s čierno-bielymi geometrickými prvkami na bielom podklade doplnené textom "My máme pravdu - ja mám pravdu". Vytvoreniu tohto plagátu predchádzalo niekoľko štúdií a odlišných riešení podobného problému. Altrichterova plagátová tvorba mala v 60. rokoch 20. storočia od dobovej úžitkovej grafiky odlišný charakter, dominovali v nej voľné vyjadrovacie prostriedky, čo dokazujú aj Altrichterove podrobné zápisky a úvahy. Konflikt, tlmočený vetou „My máme pravdu – ja mám pravdu“, má v prípade Rudolfa Altrichtera aj osobný význam. Ako autor – samouk sa podľa svedectiev rodiny často stretával s podceňovaním zo strany umelecky vzdelaných kolegov a musel bojovať o svoje miesto na výtvarnej scéne. Možno práve nedostatok formálneho vzdelania pomohol formovať túto výnimočne flexibilnú výtvarnú osobnosť.