Radošinské naivné divadlo, návrh na divadelný plagát

Dizajn  Svetozár Mydlo