Ochranná maska CM-6

Dizajn  Milan Bíroš
 

Ochranná maska bola vyrobená v Gumárňach Zubří a plne zodpovedá požiadavkám normy EN 136 (trieda 3.) V kombinácii s vhodným filtrom alebo dýchacím prístrojom zaisťuje ochranu tváre, očí a dýchacieho ústrojenstva pred účinkami toxických plynov, rôznych výparov a aerosólov, biologických škodlivín, alebo rádioaktívneho prachu. Maska je určená pre použitie v priemysle, chemických a nukleárnych odvetviach, v poľnohospodárstve, poľovníctve, jednotkách civilnej ochrany, záchranných hasičských zboroch, alebo policajných jednotkách.

Maska CM-6 zaisťuje spoľahlivú ochrannú funkciu v teplotnom rozsahu -30 ˚C až +70 ˚C. Veľkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník zaisťuje veľmi dobrú priestorovú orientáciu s minimálnym skreslením pri obvyklých činnostiach. Vdychovaný prúd vzduchu je usmerňovaný pomocou vnútornej masky a tým zabraňuje zahmlievaniu zorníka. Filter je možné k lícnici pripojiť voliteľne buď na pravú alebo ľavú stranu. Dizajn masky navrhol Milan Biroš tak, aby maska zabezpečila spoľahlivú tesnosť pre rôzne veľkosti tváre. Maska získala uznanie v súťaži Národná cena za dizajn 2003.