Kazetový magnetofón s rádiopríjimačom pre mladých. Zelený model

Dizajn  František Burian
 

Štipendijná práca Rádiomagnetofóny pre mladých je z obdobia, kedy František Burian prechádzal od industriálnych foriem k postmodernej estetike. Pestrofarebné plastové makety majú bohatú kresbovú dokumentáciu s množstvom tvarových variácií. Vo svojej neskoršej tvorbe akcentuje komunikačnú a emocionálnu funkciu výrobku, ironicky poukazuje na negatívny vplyv kultu spotreby a na jeho sociálno-ekologické dôsledky.
Kazetový magnetofón s rádioprijímačom je hranatých tvarov, má zelenú farbu s modrými bočnicami, ktoré prechádzajú do oblej žltej rúčky. Na prednej a zadnej časti sa nachádza prelisovaný raster, ovládacie prvky sú žlté. Je vytvorený v štýle postmoderny.

Maroš Schmidt