Kazetový magnetofón s rádiopríjimačom pre mladých. Belasej farby. Model

Dizajn  František Burian
 

Štipendijná práca Rádiomagnetofóny pre mladých je z obdobia, kedy František Burian prechádzal od industriálnych foriem k postmodernej estetike. Pestrofarebné plastové makety majú bohatú kresbovú dokumentáciu s množstvom tvarových variácií. Vo svojej neskoršej tvorbe akcentuje komunikačnú a emocionálnu funkciu výrobku, ironicky poukazuje na negatívny vplyv kultu spotreby a na jeho sociálno-ekologické dôsledky.
Vo vrchnej časti tohto kazetového magnetofónu sa po celej šírke ťahá žltý prelisovaný pás, z ktorého vychádza centrálne umiestnená prehnutá ružová rúčka. V spodnej časti sa nachádza stupnica rádioprijímača ružovej farby, ovládacie prvky aj mriežky reproduktorov sú žlté.

Maroš Schmidt