Kazetový magnetofón s rádiopríjimačom pre mladých. Belasej farby. Model

Dizajn  František Burian

Kazetový magnetofón s rádioprijímačom pre mladých, belasá farba, oblé tvary. Vo vrchnej časti sa po celej šírke ťahá žltý prelisovaný pás, z ktorého vychádza centrálne umiestnená prehnutá ružová rúčka. V spodnej časti sa nachádza stupnica rádioprijímača ružovej farby. Ovládacie prvky aj mriežky reproduktorov sú žlté