Rádioprijímač Tesla Luník 314 B

Dizajn  Ján Kopjar
 

V Tesle Bratislava začali výrobu prvého stolového tranzistorového prijímača s plošnými spojmi v roku 1962 typom Tesla 314B Luník (1962 – 1963), ktorý však prebral bakelitovú skrinku z elektrónkového prijímača Tesla 320A Sputnik (1961 – 1963). Nová moderná technika tak zostala skrytá v starom „šate“. Toto kritizoval aj Ján Vikrut, pretože zastával názor, že „len čo sa vo vnútri akéhokoľvek prístroja objaví technická a kvantitatívna novosť, musí byť odzrkadlená na povrchu…“. Dizajnéri museli často bojovať s nepochopením a neprofesionalitou vedúcich pracovníkov, ktorí rozhodovali, čo sa dostane do výroby.
Ondej Eliáš - Tesla Bratislava. Zapnuté– Vypnuté– Zabudnuté? Katalóg k výstave, 2010