E. B. Lukáč: Spoveď, obálka knihy

Dizajn  Andrej Kováčik
 

Grafický návrh obálky diela od hlavného predstaviteľa slovenskej medzivojnovej poézie a predstaviteľa symbolizmu Emila Boleslava Lukáča, ktorý v básnickej zbierke Spoveď odhaľuje zážitky z detstva a dospievania. Vyjadrovanie sa v protikladoch a prevládajúci motív smútku a bolesti typický pre symbolizmus vizuálne umocňuje zronená postava v tóge, pri ktorej sa objavujú dve holubice - symbol mieru.

Datovanie 1922
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 125 × 200
Evidenčné číslo 2018/1034

Súvisiace diela