Technická kresba - A4- rádiobudík a A4 rádioprijímač TESLA VLTAVA/DOMIN

Dizajn  Pavol Thurzo

Kresba rádioprijímača Domino z roku 1974 odhaluje pôvodný zámer, aby sa tento rádioprijímač volal Vltava. Nakoniec sa v Tesle Bratislava vyrábal ako Domino. Rádiobudík Sono nebol nikdy zaradený do výroby a v roku 1991 Tesla Bratislava zatvorila svoje brány navždy.

Výrobca
Datovanie
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 210 × 298
Evidenčné číslo PD-E-M-223

Súvisiace diela