Muž a žena pred XX. rokmi, filmový plagát

Dizajn  Peter Hajdin

Plagát, študentská práca, rámované podobizne ženy – roľníčky a muža – hutníka, tlačené zelenou farbou