Ponorný varič TYP PO 30

Dizajn 
 

Ponorný ohrievač TYP PO 20 Séria 0175