Mikropočítač Tesla PMD 85-2A

Dizajn  Pavol Thurzo
 

Počítač v sivej farbe, s tlačidlami svetlomodrými, červenými a sivými. Na vrchnej ľavej strane značka a názov podniku, z pravej strany označenie výrobku PMD 85-2A