Propagačný predmet – popolník Sandrik

Dizajn 
 

Popolník oblý na tri cigarety / nápis: „TOVÁRNA NA STRÍBRNÉ A KOVOVÉ VÝROBKY SANDRIK DOLNIE HÁMRY AKC. SPOL.“