Škatuľka VZS – Vojenský zdravotnícky sklad

Dizajn 

Škatuľka VZS