Škatuľka VZS – Vojenský zdravotnícky sklad

Dizajn 
 

Škatuľka VZS