Strúhač

Dizajn 

Jednoduchý výlisok termoplastu oranžovej farby, ktorý slúžil na strúhanie jabík do kašovitej formy

Datovanie
Sekcia výstavy
Materiál
Rozmery v mm (v × š × d) 95 × 213 × 30
Evidenčné číslo PD-P-218

Súvisiace diela