Tanier Polámaný

Dizajn  Markéta Nováková

Tanier s polámaným efektom