Požiarna ochrana

Dizajn 
 

červené plechové autíčko, nápisy: vpredu – logo, po stranách „POŽIARNA OCHRANA“