11. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, výstavný plagát

Dizajn  Zoltán Salamon
 

Biely výstavný plagát so žlto-modro-červenou skladačkou na vystrihovanie a nápisom sádzaným čiernym pätkovým písmom