Socha piešťanských parkov — tvary domova, výstavný plagát

Dizajn  Peter Ďurík
 

Oranžový výstavný plagát s nápisom SOCHA v priestorovo riešenom písme