Tvár, autorský filmový plagát

Dizajn  Ľubomír Longauer
 

Čierny filmový plagát s veľkou modrou nejasnou tvárou so zakrytými očami