JSEP Datasystém, reklamný plagát

Dizajn  Karol Rosmány

Čierny plagát s veľkou svetlou špirálou