Gogoľ: Mŕtve duše, divadelný plagát

Dizajn  Tomáš Berka

Divadelný plagát so špirálou zakončenou mlynčekom na pásikavom čierno-bielom pozadí