Gogoľ: Mŕtve duše, divadelný plagát

Dizajn  Tomáš Berka
 

Divadelný plagát v ktorom dominuje výtvarná zložka nad textovou. Na kontrastnej čiernobielej farebnosti s horizontálnymi pásmi je v centre umiestnený pás s očami, ktoré môžu predstavovať tzv. mŕtve duše, teda nebohých poddaných, ktoré v divadelnej hre skupoval od statkárov podvodník Čičikov, aby z nich profitoval. Vytvorená špirála v strede plagátu do hora graduje, ako dej slávneho diela a symbolicky vrcholí detailom v podobe rúčky mlynčeka.