Výstava k medzinárodnému roku dieťaťa, výstavný plagát

Dizajn  Pavel Choma
 

Veľký výstavný plagát tlačený na kartóne s veľkou modrou siluetou motýľa, ohraničeného červenými a modrými pásmi