Propagačný materiál k volebnej kampani hnutia Verejnosť proti násiliu

Dizajn  Karol Rosmány, Jan Meisner
 

Logo Verejnosti proti násiliu znázorňuje písmeno 'V'. Pôvodnou inšpiráciou pre Rosmányho bolo gesto Winstona Churchilla, ukazujúceho vztýčené dvaprsty do 'V' ako Victory (víťazstvo). Okrem tejto asociácie malo logo zároveň aj priamu súvislosť s prvým písmenom názvu hnutia. Písmeno 'V' je v logu prevedené ako dve maliarske ťahy štetca. Modrý ľavý ťah tvorí prednú časť kompozície, zhora je ukončený nerovnými maliarskymi fľakmi a na spodnej strane je zakončený rovno. Červený pravýťah je akoby v pozadí, končí sa pri pretnutí s modrým ťahom, pričom medzi dvoma ťahmizostáva voľná biela linka. Pod obrázkom je umiestený nápis vo voľnom skripte Verejnosť proti násiliu (jednotlivé slová sú umiestnené nad sebou). Okraje ťahov loga sú vďaka zväčšovacej technike jemne hrboľaté, čo celému prevedeniu dodáva voľný ležérny vzhľad. Logo Verejnosti proti násiliu predstavuje aj zmenu v Rosmányho tvorbe. Dovtedy vytváral logá a typografiu založenú predovšetkým na technickom geometrickom základeinšpirovanom modernistickým nemeckým a švajčiarskym grafickým dizajnom. V prípadeloga Verejnosť proti násiliu odbočil od týchto princípov. Technické tvary a typografiu vymenil za voľný skript a hravejšiu formu loga. Logo Verejnosť proti násiliu však nebolo prvým, kde tieto prvky využíval. Voľný skript, identický so skriptom VPN, použil už v 80. rokoch 20. storočia na plagáte V kamennej chate na Chopku je otvorené.

Vizuálny štýl Verejnosti proti násiliu a Študentského hnutia svojím uvoľneným rukopisom, hravým prevedením a priateľským pôsobením sa dá zaradiť medzi práce vychádzajúce zo štýlu pouličného mestského grafického dizajnu, určeného veľkým masám. Jednoduché, priame a ľahko zapamätateľné symboly, písmeno V a veľké srdce, sú určené na rýchle pozretie. V obidvoch logách je možné nájsť spojitosti aj so staršími hnutiami, ktoré sa rozvíjali predovšetkým na Západe a na Slovensku sa počas starého režimu nemohli plnohodnotne rozvinúť. Hlavná súvislosť je jasná najmä s uvoľnenou a hravou postmodernou, s punkovým hnutím, s politickým grafickým dizajnom, štýlom ručne písaného písma a pouličným grafity.

Gabriela Ondrišáková