Písmo Nara, specimen

Dizajn  Andrej Krátky, Peter Biľak, Nikola Djurek
 

Tlačený vzorník písma

Datovanie 1988 - 2009
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 594 × 841
Evidenčné číslo 2018/1099