Fonts SK, Výskum digitalizovaného písma na Slovensku

Dizajn  Samuel Čarnoký

Digitálna prezentácia slovenských písem

Výrobca
Datovanie 2018
Sekcia výstavy
Rozmery v mm (v × š × d)
Evidenčné číslo 2018/1100