Hlbotlač Bratislava, reklamný inzerát

Dizajn  Josef Vlček

Reklamný inzerát v červeno-sivej farebnosti s budovou Slovenskej Grafie a panorámou Bratislavy

Datovanie 1938 - 1939, Digitálna reprodukcia 2018
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 210 × 297
Evidenčné číslo 2018/1101