Hlbotlač Bratislava, reklamný inzerát

Dizajn  Jozef Vlček
 

Reklamný inzerát v červeno-sivej farebnosti s budovou Slovenskej Grafie a panorámou Bratislavy