Hlavičkový papier Matica slovenská

Dizajn  Jozef Vlček

Hlavičkový papier s logom Matice slovenskej