Značky

Dizajn  Miroslav Cipár
 

Výber značiek od Miroslava Cipára: Slovenská národná galéria, Bienále ilustrácií v Bratislave, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Bratislava, Bibiana — Medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, Arabeska - gymnastickú klub, Galéria mesta Bratislavy, Bratislavské hudobné slávnosti, Divadlo Jonáša Záborského, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Srdce na dlani, cena pre dobrovoľníkov, Slovenská poľnohospodárska burza, Slovenský syndikát novinárov, Kysucká galéria.