Face to Face, interaktívny písmový systém

Dizajn  Ondrej Gavalda
 

Systém Face to Face predstavuje inovatívny spôsob zobrazovania dvoch odlišných informácií na jednom reliéfnom povrchu. Každá z informácii je viditeľná pod iným pozorovacím uhlom. Povrch je vytvorený pomocou reliéfnych ihlanových modulov, pre ktoré bolo vytvorené autorské modulárne písmo. Strany jednotlivých ihlanov majú kovový podklad a pomocou premiestnenia magnetických modulov umožnujú zobraziť ľubovolné písmové znaky.