Nový kreatívny koncept televízneho identu programových služieb RTVS — Jednotky a Dvojky / 2015

Dizajn  Oficina, s. r. o., Praha
 

Digitálna prezentácia novej vizuálnej identity Rozhlasu a televízie Slovenska