Aj kone sa strieľajú, divadelný plagát

Dizajn  Pavol Rozložník

Červený plagát so siluetou koňa