Poháre so vzduchovou špirálou

Dizajn  Stredoslovenské sklárne Zlatno
 

Datovanie 70. až 80. roky, 20. stor., 1970 - 1989
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d)
Evidenčné číslo 2018/1120