Populárno-náučná relácia v Slovenskej televízii, predlohy pre pozadia do televízneho štúdia

Dizajn  Pavel Blažo

Ručne spracované návrhy na televízne pozadia