Reklamný inzerát do časopisu Slovenská Grafia

Dizajn  Jozef Vlček
 

Reklamný inzerát v červeno-sivej farebnosti s fotoreprodukciou ženskej busty z profilu