Reklamný inzerát do časopisu Slovenská Grafia

Dizajn  Josef Vlček

Reklamný inzerát v červeno-sivej farebnosti s fotoreprodukciou ženskej busty z profilu

Datovanie 1938 - 1939, Digitálna reprodukcia 2018
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 210 × 297
Evidenčné číslo 2018/1117