Slovenská Grafia 1939, reklamný inzerát

Dizajn  Jozef Vlček
 

Reklamný inzerát v červeno-sivej farebnosti s nápisom Slovenská Grafia