Komunikačná kampaň pre filmový seminár 4 živly, 2015

Dizajn  Katarína Balážiková, Ové Pictures