Dámska lyžiarska súprava

Dizajn  Odevné závody kpt. Nálepku, Prešov