Textilný vzorník

Dizajn  Tiberghien – Merina Trenčín
 

Textilné vzorníky. papier a vzorky vlnených tkanín