Textilný vzorník

Dizajn  Tiberghien – Merina Trenčín

Textilné vzorníky. papier a vzorky vlnených tkanín