Ukážky textilnej metráže

Dizajn  Mautner – Bavlnárske závody V. I. Lenina Ružomberok